Album 14 Năm 9 Tháng | Đàm Vĩnh Hưng x Dương Triệu Vũ